Zonnepanelen: Subsidie

Green flower house

Voor particulieren

Door middel van subsidieregelingen en/of duurzaamheidsleningen wordt het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonne-energie gestimuleerd vanuit verschillende platforms.

Het daadwerkelijk krijgen van de subsidie en/of duurzaamheidslening is niet altijd een zekerheid.
Iets waar we overigens zonder uitzondering advies bij geven en voor gaan.

 Particulieren kunnen op dit moment, onder bepaalde voorwaarden, tegen goedkope rente een lening afsluiten bij de Provincie Limburg. Deze lening is zeer interessant, door de energiebesparing wordt de lening afgelost.


Voor bedrijven

Bedrijven kunnen na plaatsing van zonnepanelen subsidie aanvragen voor de productie van duurzame energie, dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Bedrijven kunnen op dit moment, onder bepaalde voorwaarden, tegen goedkope rente een lening afsluiten bij de Provincie Limburg. Verder bestaat er in veel gevallen de mogelijkheid tot het aanvragen van KIA, EIA, MIA en SDI.


Scholen, sportaccommodaties en gemeenschapshuizen

Voor scholen, sportaccommodaties en gemeenschapshuizen is op dit moment, onder bepaalde voorwaarden, een zeer interessante subsidiemogelijkheid bij de Provincie Limburg.


Invent Solar helpt u uiteraard bij de aanvraag van uw subsidie/lening en verstrekt u uitgebreide informatie.